Disclaimer

English

The following terms of use apply to the use of this website (www.evou.store). By using this website, you are deemed to have read and accepted the terms of use.

Use of information

Evou B.V. strives to always offer the correct and current information on this website. Although this information has been compiled with the greatest possible care, Evou B.V. does not guarantee the completeness, correctness or topicality of the information. The legal information on the website is of a general nature and cannot be regarded as a substitute for legal advice.

E-mail

Evou B.V. does not guarantee that emails sent to Evou B.V. are sent (on time), received or processed, because timely receipt of e-mails cannot be guaranteed. Also the security of the e-mail traffic cannot be fully guaranteed due to the associated security risks. By emailing Evou B.V. without encryption or password protection. correspond, you accept this risk.

Hyperlinks

This website may contain hyperlinks to third party websites. Evou B.V. has no influence on third-party websites and is not responsible for their availability or content. Evou B.V. therefore accepts no liability for damage resulting from the use of third-party websites.

Intellectual property rights

All publications and expressions of Evou B.V. are protected by copyright and other intellectual property rights. Except for personal and non-commercial use, nothing from these publications and expressions may be reproduced, copied or otherwise made public in any way whatsoever, without Evou B.V. has given prior written consent.

Dutch

Op het gebruik van deze website (www.evou.store) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Gebruik van informatie

Evou B.V. streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Evou B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.


E-mail

Evou B.V. garandeert niet dat e-mails die aan Evou B.V. worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Evou B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Evou B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Evou B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Evou B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Evou B.V. daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.